Peter van Leeuwen Consultancy

Peter van Leeuwen

Peter van Leeuwen werkt als bestuursadviseur en interim directeur⁄bestuurder vanuit een recente (tot 1 mei 2010) zeer succesvolle 14 jaar lange bovenschoolse ervaring als directeur⁄bestuurder van twee grote complexe onderwijsorganisaties, waarin PO, VSO en VO.

Lees meer...

Good Governance

Good Governance

Sparren met je partner is in het Budo ( hier afgebeeld Aikido-Jitsu, waarin Peter van leeuwen o.a. hoog in is gegradueerd) de manier om scherp te blijven. De taak van de toezichthouder is o.a. het scherp houden van de bestuurder. Sparren is een middel om scherp te worden en te blijven. Lees meer...

Coaching

Coaching

Coaching is gericht op de ontwikkeling van de gecoachte. Zelfreflectie is daarbij uiteraard onontbeerlijk, maar niet voldoende. De ontwikkeling van de gecoachte moet zichtbaar worden in de relatie met anderen, in ander gedrag.


Coachen van startende schoolleiders en/of startende directeur/bestuurders verkleint de kans op voortijdig vertrek, en vergroot sterk de kans op een succesvolle duurzame loopbaan van de starters. Dat is van belang voor het individu en zeker ook in het belang van de schoolorganisatie! Het afbreukrisico van een starter die ' mislukt' is groot doordat daarmee veel energie moet worden gestoken in het herstel hiervan. Daardoor worden de condities waarin b.v. Opbrengstgericht Werken moet worden ingevoerd ondergraven. In veel scholen waar er problemen ontstaan met de ' starters' zie je dat de onderwijsresultaten op het gebied van Technisch Lezen, Spelling, Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen achteruit gaan.

Lees meer...

Interim bestuur

Interim bestuur

Interim– bestuur, Interim Algemeen Directeur of Interim schooldirecteur: Schoolbesturen in het Primair Onderwijs kunnen vertrouwen op de ervaring, kennis en vaardigheden van Peter van Leeuwen als interim.
Lees meer...

Organisatie & onderzoek

Organisatie– onderzoek & advies

De blik van een buitenstaander op uw organisatie kan verhelderend werken, immers 'vreemde ogen bereiken soms meer' en onderzoek biedt vaak aanknopingspunten voor verdere organisatie-ontwikkeling.Lees meer...

Werving & selectie

Werving & selectie

In zijn leidinggevende praktijks als schooldirecteur, algemeen directeur en bestuurder heeft Peter van Leeuwen tientallen onderwijsgevenden, directeuren, clusterdirecteuren en ook onderwijsondersteunende medewerkers op alle beleidsterreinen en van MBO t⁄m academisch niveau geselecteerd en benoemd. Lees meer...Lees meer...

Trainingen & workshops

Trainingen & workshops

In de ontwikkeling van (school)organisaties is leiderschap cruciaal. Sfeer, cultuur, effectiviteit van een team⁄organisatie worden in belangrijke mate bepaald door uw persoonlijke effectiviteit en stijl.Lees meer...

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Conflicten kosten veel negatieve energie, brengen de kwaliteitsontwikkeling tot stilstand, verpesten de sfeer voor iedereen, kosten leerlingen en kosten heel veel vervangingskosten.


In een conflict worden steeds minder feiten als argumenten genoemd. De werkelijkheid wordt vervormd. Er worden beelden van gemaakt. De steen ' De Bocca della Verita' klapt dicht, als je liegt en daar je hand in steekt. Een leugendetector uit het oude Rome. 
Het is de taak van de bemiddelaar feiten te achterhalen en argumenten gebaseerd op feiten van beide partijen te verzamelen. Ontdaan van emotie, gericht op de wederzijds aanvaarde werkelijkheid.
Lees meer...

Schoolbezoeken

Schoolbezoeken

Er valt veel te leren over strategie, opbrengstgericht werken, resultaat gestuurd onderwijs, onderwijskundig (be)sturen en leiderschap. De kern is en blijft: hoe vertaalt zich dat naar een verbetering van onderwijsresultaten van de leerlingen? Lees meer...

Snel contact

© 2010 Peter van Leeuwen - Disclaimer - Sitemap - Algemene voorwaarden

Contactformulier

Adresgegevens

Peter van Leeuwen Consultancy
Emmastraat 27
7513 BA Enschede

info@petervanleeuwencons...
06 54 29 59 90